Box pro děti
Activity description
Hodina boxu pro děti, není čistě boxerskou hodinou. Naším cílem bude v dětech probudit lásku ke sportu a pohybu obecně. Budeme komplexně rozvíjet jejich motorické schopnosti, vnímání vlastního těla v pohybu, fyzickou kondici i duševní pohodu. Naučí se ke své síle přistupovat s pokorou a respektovat své malé “spolubojovníky.” Osvojí si základní boxerské techniky a hravou formou vybijí přebytečnou. (4-9 let)
List of instructors